نام و نام خانوادگی: دکتر دلارا محمد آقائی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:ترمودینامیک، معادلات حالت، خواص ترمودینامیکی و انتقالی مواد، شبیه سازی دینامیک ملوکولی سیستم های زیستی (پروتئین ها ، لیپیدها و ..) ،طراحی دارو

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱ داخلی۲۶۳۶

پست الکترونیک:d_aghaie[@]‎sutech.ac.ir