نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه بهروز

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:شیمی آلی و دارویی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۲۰-۰۷۱

پست الکترونیک:behrouz[@]sutech.ac.ir