دکتر خلیفه

نام: رضا خلیفه

تاریخ تولد: 26/6/1353

محل تولد: شیراز

جنسیت: مذکر

وضعیت تاهل: مجرد

زبان: فارسی و انگلیسی

مذهب: اسلام (شیعه)

نشانی پست الکترونیک: rkhalifeh2@yahoo.com و rkhalifeh2@gmail.com و khalifeh@sutech.ac.ir

تحصیلات

کارشناسی: دانشگاه شیراز 1380-1376

کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز 1383-1381

دکتری: دانشگاه شیراز 1387-1383

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

Synthesis of New Aza-Crown Ether Derivatives

 

عنوان پایان نامه دکترا:

Applications of CaO, Graphite and Copper Nanoparticles on Charcoal as Heterogeneous Catalysts for Synthesis of New Azacrown Ethers via Mannich and Huisgen Reactions

 

0