نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالرضا نکوئی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:شیمی فیزیک، شیمی محاسباتی، اسپکتروسکوپی مولکولی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۵۲۶۸۱-۰۷۱

پست الکترونیک:nekoei[@]sutech.ac.ir