نام و نام خانوادگی: دکتر محمد نوید سلطانی راد

مرتبه علمی:استاد

زمینه تحقیقاتی:شیمی آلی و دارویی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۵۲۷۵۴-۰۷۱

پست الکترونیک:soltani[@]sutech.ac.ir