نام و نام خانوادگی: دکتر محمد نوید سلطانی راد

مرتبه علمی: استاد تمام

زمینه تحقیقاتی: شیمی دارویی-آلی

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۵۲۷۵۴-۰۷۱

پست الکترونیک:soltani@sutech.ac.ir

nsoltanirad@gmail.com

navid_soltani@yahoo.com