در این آزمایشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شیمی فیزیک تحقیقات مربوط به پروژه ­های نظری و تجربی خود را انجام می­دهند. این آزمایشگاه با مساحت حدود ۸۰ متر مربع با میزبندی­های طولی و هودها و تسویه هوای مناسب آماده شده است. همچنین تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته از قبیل طیف­سنج UV-Vis  (از کمپانی varian)، طیف­ سنج نوری فلورسانس (از کمپانی واریان)، طیف­ سنج نوری FT-IR (از کمپانی شیمادزو)، دانسیتومتر و رفرکتومتر (ازکمپانی آنتون­پار)، تجهیزات اندازه­ گیری کشش سطحی و .... در این آزمایشگاه وجود دارند. علاوه بر اینها، این آزمایشگاه مجهز به کامپیوتر­های قوی جهت انجام محاسبات مختلف مکانیک کوانتومی و مکانیک مولکولی بر روی سیستم­های مورد مطالعه می­باشد.