سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی زمان ارسال: شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱
حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ زمان ارسال: چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸
نسخه اصلاح شده تقویم آموزشی زمان ارسال: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳۱
درصد همانند جویی زمان ارسال: دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۲۹
تغییر برخی از تاریخ های تقویم آموزشی زمان ارسال: شنبه ۱۴۰۱/۱/۲۷

صفحه‌ها