کتابچه مقررات آموزشی زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱
چند نکته آموزشی زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱
ثبت نام اصلی زمان ارسال: شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲
امتحانات پایان نیمسال اول ۹۸-۹۷ زمان ارسال: يكشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
آزمون جامع دکتری زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۷/۸/۱
اطلاعیه مهم آموزشی(انتخاب واحد) زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴
تقویم آموزشی دانشگاه (سال تحصیلی ۹۸-۹۷) زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴

صفحه‌ها