جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده شیمی زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱
حذف و اضافه دانشجویان ورودی جدید زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱
انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید دانشکده شیمی زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰
اطلاعیه بسیار مهم زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹
کتابچه مقررات آموزشی زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱
چند نکته آموزشی زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱
ثبت نام اصلی زمان ارسال: شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲
امتحانات پایان نیمسال اول ۹۸-۹۷ زمان ارسال: يكشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

صفحه‌ها