امتحانات پایان نیمسال اول ۹۸-۹۷ زمان ارسال: يكشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
آزمون جامع دکتری زمان ارسال: سه شنبه ۱۳۹۷/۸/۱
اطلاعیه مهم آموزشی(انتخاب واحد) زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴
تقویم آموزشی دانشگاه (سال تحصیلی ۹۸-۹۷) زمان ارسال: چهارشنبه ۱۳۹۷/۶/۱۴
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمان ارسال: دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۲۰

صفحه‌ها