شیمی دارویی یک علم بین رشته­ های است که شامل شیمی آلی، ترکیبات طبیعی، فارماکولوژی و شیمی محاسباتی است. محققان این رشته، طراحی و ساختن مولکول های کوچک آلی یا بهبود داروهای موجود برای صنایع دارویی یا بازارهای دارویی را انجام می­دهند. ساختار شیمیایی داروهای جدید به طور سنتی از ترکیبات طبیعی یا داروهای فعلی الهام گرفته شده است. در سال های اخیر، از امکانات کامپیوتری به طور گسترده­ای جهت طراحی داروهای جدید برای اهداف متنوع استفاده می­گردد. پس از طراحی ساختار ترکیبات جدید، فرایند سنتز آنها آغاز شده و به دنبال آن فرایند خالص سازی و شناسایی انجام می­گردد. در مرحله بعد، اثر ترکیبات سنتز شده در محیط آزمایشگاهی و یا داخل بدن جاندار و در برابر بیومولکول های هدف یا بافت های مختلف آزمایش خواهند شد. پس از اثبات فعالیت مناسب، ترکیبات دارویی برای تحقیقات بیشتر مانند داروسازی و غیره ارسال می شوند.

گروه شیمی دارویی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز شامل سه عضو هیات علمی فعال تمام وقت با درجه استادی و دانشیاری است، که دارای تخصص در طراحی و سنتز دارو، سنتز ترکیبات هتروسیکلیکی جدید، متدولوژی آلی و شیمی محاسباتی  می­باشند. این گروه دارای دو آزمایشگاه تحقیقاتی فعال و مجهز است. در سال ۱۳۹۰ گروه شیمی دارویی برای اولین بار در ایران اقدام به راه اندازی رشته شیمی دارویی و جذب دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد شیمی دارویی نموده است.