دکتر عبدالرضا نکوئی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۷۲۵

فاکس ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

nekoei[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر نکوئی