مجوز بهره‌برداري از پايان‌نامه

اطلاعیه دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

فرم در خواست به روز رسانی نام کاربری و کلمه عبور.pdf

فرم در خواست به روز رسانی نام کاربری و کلمه عبور.doc

(فرم پیشنهاد استاد مشاور توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم مخصوص تأیید انجام تصحیحات وتایید فرمت نهایی پایان نامه.doc

فرم مخصوص تأیید انجام تصحیحات وتایید فرمت نهایی پایان نامه .pdf

فرم فارغ التحصیلی

فرم ثبت و توصیف پایان نامه.pdf

فرم ثبت و توصیف پایان نامه.doc

فرم پیشنهاد مشاور.pdf

فرم پیشنهاد مشاور.doc

فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دوره کارشناسی ارشد.pdf

فرم درخواست تمدید سنوات  تحصیلی دوره کارشناسی ارشد.doc

 

فرم پيشنهاد سمينارتحصیلات تکمیلی.doc

فرم پيشنهاد سمينارتحصیلات تکمیلی.pdf

پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه

تأييديه‌ي صحت و اصالت نتايج

 

فرم تحویل پایان نامه.pdf

فرم تحویل پایان نامه.doc

قالب پایان نامه

فرم تسویه حساب دانشکده شیمی.pdf

فرم تسویه حساب  دانشکده شیمی.doc

جدول مراحل اخذ، انجام و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد