فرم در خواست به روز رسانی نام کاربری و کلمه عبور

فرم تعیین داور:  پایان نامه ارشد/پیشنهاد موضوع رساله دکتری/ رساله (Ph.D)خارج از دانشگاه
فرم ارزشيابي جمعی رساله­ های دكتري  فرم داوری انفرادي طرح تحقیق رساله­ ی دکتری
فرم ارزشيابي فردی رساله ­هاي دكتري  درخواست دانشجوی دکتری
 تایید انجام اصلاحات رساله دکتری  

گزارش پيشرفت تحصيلي

 تایید انجام اصلاحات طرح تحقیق رساله دکتری  صورت­جلسه­ ی دفاع از طرح تحقیق رساله­ ی دکتری
فرم اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام  دفاع از رساله  فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دکتری
انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکتری  فرم ارزيابي انفرادي گزارش پيشرفت تحصيلي
فرم پیشنهاد مشاور  فرم ارزيابي گزارش پيشرفت تحصيلي
اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای ارزیابی جامع  فرم اعلام مواد درسی ارزیابی جامع
آمادگي دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري  فرم انتخاب درس برای جبران میانگین معدل کل دانشجویان دکتری
پيشنهاد طرح تحقيق رساله دكتري  فرم پيشنهاد سمينارتحصیلات تکمیلی
تایید انجام اصلاحات رساله دکتری  فرم تعیین داور:آزمون ارزیابی جامع دکتری خارج از دانشگاه
تایید انجام اصلاحات طرح تحقیق رساله دکتری  فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان
درخواست تجدید نظر دانشجوی دکتری نسبت به نتیجه­ی ارزیابی جامع   صورت­جلسه ­ی ارزیابی جامع
 قرارداد انجام رساله­ی مقطع دکتری تقاضای اخذ درس پیش نیاز دکتری
مشخصات فردی هزینه کنفرانس
هزینه پایان نامه