در این آزمایشگاه، محققان گروه شیمی بر روی آنالیز مواد کار می­کنند. این آزمایشگاه با حدود ۸۰ مترمربع فضای فیزیکی، مجهز به هودهای قوی، اگزوزفن، تهویه هوای مناسب، زنگ هشدار آتش، یخچال و .... می­باشد. همچنین در این آزمایشگاه تجهیزات آنالیز دستگاهی مختلف از قبیل طیف­ سنج­های مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، مرئی-ماورای بنفش (Uv-Vis)، کروماتوگرافی گازی (GC)، طیف­ سنج جرمی (GC-Mass)، کوره­های الکتریکی، دستگاه­های آب مقطر­گیری و یخ­سازی، آون­های قابل برنامه­ ریزی، روتاری، پمپ­های خلاء، راکتورهای استیل انجام واکنش­ها در مقیاس نیمه صنعتی و ... جهت انواع آنالیزها موجود می­باشد.