پیام رئیس دانشکده

به وب سایت گروه شیمی دانشگاه صنعتی شیراز خوش آمدید.

این گروه با در اختیار داشتن اساتید خبره و در یک محیط گرم و صمیمی به آموزش دانشجویان گرامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین به انجام امور پژوهشی مشغول می باشد.

زمینه های تخصصی اساتید این گروه در گرایش شیمی فیزیک شامل: ترمودینامیک های کلاسیکی و آماری، شبیه سازی های مکانیک مولکولی و داکینگ، شیمی محاسباتی و طیف سنجی ملکولی است.

همچنین این گروه در گرایش نو بنیاد شیمی داروئی که برای اولین بار در کشور توسط همین گروه تصویب و راه اندازی گردید، دارای اساتیدی با زمینه های تخصصی: طراحی و سنتز ترکیبات داروئی، سنتزترکیبات هتروسیکل، متودولوژی در سنتز ترکیبات آلی و شیمی محاسباتی دارویی می باشد.

گروه شیمی با آغوش باز پذیرای همکاری با پژوهشگران و صنعتگران بوده و آمادگی بررسی هرگونه پیشنهاد درقالب تفاهم نامه های مشترک در خصوص پروژه های پژوهشی و صنعتی را داراست.

جهت آشنایی  بیشتر با اساتید و امکانات گروه شیمی و همچنین زمینه های تخصصی وسمینارها و پایان نامه های انجام شده دراین گروه، صفحات وب سایت این گروه را ورق بزنید.

0