به وب سایت دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز خوش آمدید.

این دانشکده با در اختیار داشتن اساتید خبره و در یک محیط گرم و صمیمی به آموزش دانشجویان گرامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین به انجام امور پژوهشی مشغول می باشد.زمینه های تخصصی اساتید این دانشکده در گرایش شیمی فیزیک شامل: ترمودینامیک های کلاسیکی و آماری، شبیه سازی های مکانیک مولکولی و داکینگ، شیمی محاسباتی و طیف سنجی ملکولی است.همچنین این دانشکده در گرایش نو بنیاد شیمی داروئی که برای اولین بار در کشور توسط همین دانشکده تصویب و راه اندازی گردید، دارای اساتیدی با زمینه های تخصصی: طراحی و سنتز ترکیبات داروئی، سنتزترکیبات هتروسیکل، متودولوژی در سنتز ترکیبات آلی و شیمی محاسباتی دارویی می باشد.دانشکده شیمی با آغوش باز پذیرای همکاری با پژوهشگران و صنعتگران بوده و آمادگی بررسی هرگونه پیشنهاد درقالب تفاهم نامه های مشترک در خصوص پروژه های پژوهشی و صنعتی را داراست.جهت آشنایی  بیشتر با اساتید و امکانات دانشکده شیمی و همچنین زمینه های تخصصی وسمینارها و پایان نامه های انجام شده دراین دانشکده ، صفحات وب سایت این دانشکده را ورق بزنید.