کنفرانس علمی بین المللی شبیه سازی چندمقیاسی مواد نرم با حضور میهمانانی از دانشگاه های داخلی و خارجی و به میزبانی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز در حال برگزاری است.این کنفرانس با هدف افزایش دانش و توانایی شرکت کنندگان در زمینه شبیه سازی چند مقیاسی مواد نرم و افزایش ارتباطات علمی محققان و دانشگاه ها در روزهای دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه در محل دانشگاه صنعتی شیراز برگزار می شود و طی آن سخنرانانی از دانشگاه های داخلی و خارجی مطالبی را ارائه می نمایند.با توجه به بین رشته ای بودن موضوع،شرکت کنندگانی با تخصص های علمی مختلف ازجمله:فیزیک،شیمی، پزشکی،مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک در این رویداد شرکت داشته اند.