قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته شیمی فیزیک ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶:

آزمون جامع دکتری در نیمه دوم آذرماه برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی متعاقبا از طریق سایت اعلام می شود.