برنامه صبحانه جهانی بانوان در قالب رویداد پیشنهادی

موسسه علمی IUPAC

 

سال ۲۰۱۹، صدمین سالگرد تاسیس آیوپاک (موسسه بین المللی شیمی محض و کاربردی) و صد و پنجاهمین  سال ارایه ی قانون تناوبی عناصرتوسط دمیتری مندلیف و لوتار میر(به طور مستقل از هم) می باشد. در عین حال سازمان جهانی یونسکو سال ۲۰۱۹ را به عنوان "سال جهانی جدول تناوبی عناصر شیمیائی" نامگذاری کرده است.

در این راستا، در سال ۲۰۱۹ رویدادهای متعددی برنامه ریزی شده است که سه مورد از مهم ترین آنها عبارتند از: (صبحانه جهانی بانوان)، (چالش جدول تناوبی) و (جدول تناوبی برای شیمی دانان جوانتر).

به منظور بزرگداشت سالگردهای مذکور و نیز ارج نهادن به روز بین المللی زنان و دختران در علوم (۱۱ فوریه)، موسسه آیوپاک، دانشگاه های سراسر جهان، کمپانی ها، جوامع ملی شیمی و سایر سازمان های علمی را دعوت به برگزاری صبحانه جهانی بانوان در روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ (۲۳ بهمن ۱۳۹۷) نمود.

این رویداد با عنوان:

“Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event, The Global Women’s Breakfast”

در ۲۱۰ مکان، در بیش از ۵۰ کشور جهان و در یک روز برگزار گردید.

هدف از برگزاری برنامه صبحانه جهانی بانوان، بزرگداشت صدمین سالگرد آیوپاک، گرامیداشت دستاوردهای زنان دانشمند در سرتاسر تاریخ و نیز توسعه ی شبکه ی ارتباطی بانوان شیمی دان در سطح ملی و بین المللی بود.

در سایت موسسه آیوپاک، بر روی نقشه ی جهان، کشورها و سازمان های برگزار کننده ی این رویداد نشاندار شده بودند. این برنامه در بامداد ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ در نیوزلند آغاز شده، به ناحیه ی آسیا، سپس اروپا، آفریقا و نهایتا به منطقه ی آمریکا رسید.

دکتر دلارا محمد آقائی (دانشیار شیمی فیزیک)، به نمایندگی از بخش شیمی دانشگاه صنعتی شیراز، مسئولیت ثبت این رویداد در سایت موسسه آیوپاک و برگزاری آن را در روز ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ (۲۳ بهمن ۱۳۹۷) برعهده داشت. لازم به ذکر است که دانشگاه صنعتی شیراز تنها نهاد برگزارکننده ی این رویداد در ایران بود.

در ابتدای برنامه، دکتر دلارا محمدآقائی به ایراد سخنرانی در رابطه با صدمین سالگرد آیوپاک، سال جهانی جدول تناوبی، صبحانه جهانی بانوان و اهداف و چشم اندازهای آن پرداخت. پس از آن، برنامه ی صرف صبحانه در فضائی دوستانه و با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید.

در طول برنامه تعدادی عکس های گروهی گرفته شده و توسط دکتر محمدآقائی (به عنوان بخشی از گزارش ارایه شده به کمیته ی برگزاری صبحانه جهانی بانوان)، به موسسه آیوپاک فرستاده شد.