زمان مصاحبه متقاضیان استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانشکده شیمی

باسلام و احترام:

    زمان مصاحبه متقاضیان استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانشکده شیمی،  به شرح جدول ذیل به  اعلام می گردد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

گرایش

تاریخ مصاحبه

ساعت

۱

ستایش رضایی زاده

كارشناسي ارشد

شيمي دارويي

۲۱/۴/۹۹

۱۰-۰۹

۲

مهیار شعبانی

كارشناسي ارشد

شيمي دارويي

۲۱/۴/۹۹

۱۱-۱۰

 
لازم به ذکر است مصاحبه از طریق واتس آپ و به صورت مجازی صورت خواهد گرفت.
موفق باشید