با سلام خواهشمند است جهت اطلاع از مقررات و نکات آموزشی به لینک  زیر مراجعه فرمایید

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf