با سلام

خواهشمند است جهت اطلاع از کتابچه مقررات آموزشی به لینک  زیر مراجعه فرمایید

https://moodle.sutech.ac.ir/pluginfile.php/18506/mod_forum/post/2881/attachments-dobobjdl.zip