با سلام

جهت اطلاع از نکات آموزشی لینک زیر را مشاهده نمایید

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87.pdf