انتخاب آقای دکتر خلیفه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شیمی

 

 

در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش در روز دوشنبه ۱۵/۹/۱۴۰۰ برگزار گردید، از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از آقای دکتر  خلیفه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شیمی تقدیر شد.