اطلاعیه شماره ۵ در خصوص حضوری شدن مقاطع تحصیلات تکمیلی از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/11111_1.pdf