اسامی دانشجویان دارای کسری مدرک

باسلام

اسامی دانشجویانی که پرونده آموزشی آنها دارای کسری مدرک می باشد حضورتان ارسال میگردد. خواهشمند است حداکثر تا روز چهارشنبه ۲/۶/۱۴۰۱ نسبت به رفع کسری مدرک اقدام نمایید. لازم به ذکر است به دانشجویانی که دارای کسری مدرک آموزشی می باشند اجازه انتخاب واحد در نیمسال اول داده نمی شود.

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/chem_1.pdf