انتخاب سرکار خانم دکتر بهروز پژوهشگر برتر دانشکده شیمی

در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش در روز دوشنبه ۱۴/۹/۱۴۰۱ برگزار گردید، از پژوهشگران برتر دانشگاه تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از سرکارخانم دکتر بهروز به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده شیمی  تقدیر شد.