بسمه تعالی

دروس ارئه شده در ترم ۱-۱۴۰۲ دانشکده شیمی  در دو مقطع ارشد و دکتری

مقطع کارشناسی ارشد شیمی داروئی

زمان برگزاری کلاس

نام استاد

شماره درس

نام درس

 ۸:۳۰-۱۰ شنبه و دوشنبه

دکتر خلیفه

۲۲۳۲۲۰۳

شیمی هتروسیکل

۱۰-۱۱:۳۰ شنبه و دوشنبه

دکتر بهروز

۲۲۳۲۲۰۰

شیمی آلی پیشرفته

 

مقطع کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

زمان برگزاری کلاس

نام استاد

شماره درس

نام درس

شنبه و یکشنبه ۱۰- ۸:۳۰ 

دکتر علویان مهر

۲۲۳۲۱۰۱

شیمی فیزیک پیشرفته

۱۰-۱۱:۳۰ شنبه و دوشنبه

دکتر بهروز

۲۲۳۲۱۰۲

شیمی آلی پیشرفته

یکشنبه ۱۱:۳۰-۱۰

سه شنبه ۱۱-۹:۳۰

دکتر محمد آقائی

۲۲۳۲۱۳۴_۰۱

مباحث ویژه در شیمی فیزیک

 
مقطع دکتری شیمی فیزیک

زمان برگزاری کلاس

نام استاد

شماره درس

نام درس

۱۳-۱۴:۳۰یکشنبه

۱۰-۱۱:۳۰دوشنبه

دکتر نکوئی و دکتر سروری

۲۲۳۲۱۳۴_۰۲

مباحث ویژه در شیمی فیزیک

۱۱:۳۰-۱۳ شنبه و دوشنبه

دکتر محمدآقائی

۲۲۳۲۲۱۵

ترمودینامیک شیمیایی جامدات

 

****دانشجویان دکتری در صورت گذراندن هریک از دروس ارائه  شده ،  در دوره ارشد سریعا تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ به اموزش دانشکده اطلاع رسانی نمایید

تاریخ انتخاب واحد روزهای ۲۸ و۲۹ شهریور ماه می باشد.

۱-تعداد واحد ارائه شده درارشد شیمی فیزیک ۹ واحد، ارشد شیمی داروئی ۶ واحد و دکتری شیمی فیزیک ۶ واحد می باشد.

۲- جهت تسهیل در انتخاب واحد با کد های ارائه شده مربوط به هردرس اقدام نمایید.

۳- مسیر انتخاب واحد: ورود به سیستم آموزشی گلستان  قسمت ثبت نام ثبت نام اصلی  انتخاب درس با توجه به شماره دانشکده ۲۲،گروه ۳۲ و شماره درس... می باشد

۴- تاریخ شروع کلاسها از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۳می باشد. شما می توانید ازطریق سیستم گلستان  قسمت پایین -انتخاب سریع  باشماره گزارش ۱۱۰ برنامه کلاسی  را ببینید. لینک ورود به سامانه اموزشی گلستان: https://golestan.sutech.ac.ir

"برگزاری کلاس ها تا اطلاع ثانوی به شکل حضوری می باشد ."

تمام اطلاع رسانی های دانشکده از طریق سامانهlms می باشد و از طریق همین سامانه می توانید با کارشناس اموزش و اساتید در ارتباط باشید .  در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه lmsبا شماره های زیر با مرکز کامپیوتر در ارتباط باشید:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی ۸  داخلی های ۲۸۲۸-۲۸۳۱-۲۸۲۹-۲۸۰۲   شماره تماس دانشکده:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

برای ورود به سامانه lms: یوزر شماره دانشجوئی و< پسورد> شما  باید به سیستم آموزشی گلستان وارد شوید  از قسمت پایین انتخاب سریع شماره گزارش ۶۷۱ را وارد کنید و چک مارک را زده وارد صفحه ای می شوید که پایین صفحه دکمه مشاهده گزارش راکلیک کرده و می توانید پسورد خود را از انجا بردارید.(یوزرو پسورد به سیستم گلستان از طریق واحد ثبت نام دانشگاه  داه می شود)لینک ورود به سامانه مدیریت یادگیری lms:

https://moodle.sutech.ac.ir

و شماره واتساپ مدیر گروه دانشکده :۰۹۱۶۴۰۸۱۳۶۵

.........لطفا خواهشمند است فقط در موارد ضروری ،با شماره واتساپ مدیرگروه  از طریق  پیام  در ارتباط باشید.

آموزش دانشکده

*****تمامی کلاسها در واحد صدرا برگزار می گردد.

*****کد ۰۱ برای دانشجویان روزانه و کد ۵۱ برای دانشجویان پردیس دانشگاهی می باشد.