با سلام و احترام

دانشجویان محترم حذف و اضافه نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۰  می باشد، با توجه به تغییرات پیش آمده در برنامه درسی دانشکده لطفاً دروس قبل را حذف و دروس جدید را مطابق با فایل پیوست اخذ نمایید.

https://moodle.sutech.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=9017