معرفـــی دانشــکده

دانشکده شيمي دانشگاه صنعتي شيراز همزمان با تاسيس و راه اندازي دانشگاه صنعتي شيراز در سال ۱۳۸۳ با جذب اعضای هيات علمي در گـرايش­هـاي شـيمي فيزيك و شيمي آلي-دارويي به عنوان يكي از گروه­هاي دانشکده علوم پايه تاسيس گرديد و از آن تاریخ بدون وقفه در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزشی و پژوهشی و دیگر رسالت های خود کوشش نموده است. دانشکده شـيمي در برنامه جامع دانشگاه صـنعتي شـيراز به عنـوان يـك دانشكده مستقل با رشته­هاي متنوع و بين رشته­اي شـيمي (در مقاطع تحصیلات تکمیلی) برنامـه ريــزي شـده اسـت. این دانشکده در ســال ۱۳۸۷ بـا راه اندازي دوره كارشناسـي ارشـد گرایش شيمي فيزيك رسماً شروع به پذيرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی نموده است...(ادامه مطلب)

 

 

 

 

 

 

به وب سایت دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز خوش آمدید.

این دانشکده با در اختیار داشتن اساتید خبره و در یک محیط گرم و صمیمی به آموزش دانشجویان گرامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین به انجام امور پژوهشی مشغول می باشد.زمینه های تخصصی اساتید این دانشکده در گرایش شیمی فیزیک شامل: ترمودینامیک های کلاسیکی و آماری، شبیه سازی های مکانیک مولکولی و داکینگ، شیمی محاسباتی و طیف سنجی ملکولی است.همچنین این دانشکده در گرایش نو بنیاد شیمی داروئی که برای اولین بار در کشور توسط همین دانشکده تصویب و راه اندازی گردید، دارای اساتیدی با زمینه های تخصصی: طراحی و سنتز ترکیبات داروئی، سنتزترکیبات هتروسیکل، متودولوژی در سنتز ترکیبات آلی و شیمی محاسباتی دارویی می باشد.دانشکده شیمی با آغوش باز پذیرای همکاری با پژوهشگران و صنعتگران بوده و آمادگی بررسی هرگونه پیشنهاد درقالب تفاهم نامه های مشترک در خصوص پروژه های پژوهشی و صنعتی را داراست.جهت آشنایی  بیشتر با اساتید و امکانات دانشکده شیمی و همچنین زمینه های تخصصی وسمینارها و پایان نامه های انجام شده دراین دانشکده ، صفحات وب سایت این دانشکده را ورق بزنید.