ارتقاء سرکار خانم دکتر محمد آقایی زمان ارسال سه شنبه ۱۳۹۶/۴/۲۷
برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۶-۹۵دانشکده شیمی زمان ارسال پنجشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۱
لیست دروس قابل اخذ در نیمسال اول ۹۶-۹۵ زمان ارسال پنجشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۱
برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشکده شیمی زمان ارسال پنجشنبه ۱۳۹۴/۶/۱۹
آگهی برگزاری مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (Phd) زمان ارسال چهارشنبه ۱۳۹۴/۲/۲۳

صفحه‌ها